ช่างภาพ ตากล้อง รับถ่ายภาพ บริการถ่ายภาพ Line MM.Terazzii Tel.0861832451


Ai Takahashi (高橋 愛 ) is a Japanese pop singer formerly associated with Hello! Project and actress, and best known as leader of Morning Musume and Hello!Project until 2011, and former member of its popular subgroup, Mini Moni.
 
ช่างภาพรับถ่ายภาพคอนเสิร์ต ทาคาฮาชิ ไอ
นักร้องชื่อดังจากวง Morning Musume ประเทศญี่ปุ่น
 
รับถ่ายภาพงานคอนเสิร์ต งานแสดง อีเวนต์ เพรสคอน
นักร้อง ศิลปิน ดารา ชื่อดังในในและนอกประเทศ
 
เบอร์ติดต่อ
 
Line MM.Terazzii
Tel. Whatsapp: 086-1832451
Email : Materazziimm@gmail.com
 
 
https://lh3.googleusercontent.com/x57VkoylP2lgD6_m4eZAnkBBTTNj8PrHXL7JtpsSxFBlYJ1VWQQG2u-63hccs_lw5fuLWqZ-WU25ALn60IFfOYRHYkM5y8SEho_XrW0x9zezJu41xjHqcudpo_Bt-ZLWAmXtM88nWHI-hUNiQrO6ql8abCO1g0DIZ9E40aS4lRTTWLeBJJmO6Bsz6xr-y3SLqNQu56jSuteYCW4u-y9M3-UaLneccrl2IUcnE799KuHS39-9MjBAlXv03ttRHV4GNrSCNbHq6TSvbN4emHG2qfwIgSpNyh_FNX-8jbJ6SRI2SlvnGpmqtbv_uKbhhehTrw6JZUm-v9LvEedmRFxeNm6WTR2jGtIF8D6Sr7dfMj9ZNE2bRZ1opg48p1jjwRsThbgkn2T-tO0FufWzqQWfQhgjkjy1m-mPwR9lupr3FtOLkuFyFuCdXIqldu_QnqjFBT_wkE67eQI7y-fqU28WSUg-c7xMRkY3NpTX7OKpjeBbAPhbi97LYhTP8SKWsu20kfdqyQCv3AAg0rGqApfN__wFTOO7U6jRaISn53TVEo7LLvf1EoBhizfHlHKDbToOGdLtiudLTARJCf1dr74O1xnXqXIRRozRdciNVWRKyxI=w1280-h850-no
 
ช่างภาพสายคอนเสิร์ต รับถ่ายภาพคอนเสิร์ต งานแสดง อีเวนต์ เพรสคอน
 
https://lh3.googleusercontent.com/z03yx9NXVTGyuD3kcE8FN1KfLEamDA57hb_p7-Iik2i-9uytDGVFoszDn7riYFWnAb_M8IDM5lnw2HqS5ixPDXfvUXu8ErWIdGl7Yt1D0njQeZ_QkRt9PktYxIloWKjxKHmuOkyzWmRt4KEHTZvCdS8QxaXY4qJJQHbwk_ft5wPyn5vMH-AZIseOS4uaiAZuqvm5ii0k6N_Q3A_DK1U4nYH5JX7MX_bgynv93DtgAzTl6x4qRCBPWksqJurcoQDRtkOOTZ8RxhRYW53XW9evn0wxkk-Y8_EC6qOpLLzWRAzHnVTf1Np7ixo9mmUWntmH3ncAVPUiMOuqbBtqu21ykoVmubuD6L7HsRzf_4dYyHuFsHwIHIDBjvDs8HtoeQYSmnZ1j4E7INY3Gcj_Tqo4ZQwSdudsZ5rzEn-PMefis5d5IO-ns23P90PlmcCrWS3b97awPCKpKcfv2SgIoAmyihWqKoGnuqdp19Rsd7hxTzsLPa26unHKF9zTDFQdW_v-qVTpSNq4rQdu8YJS9XrLKE4aK8iSipFgBpZ_d1iciyP7rnkHeH0n12qmZmoBqgPpcyzeiceyXomfUvR0oKaSmC-1Vd3dZiYwMERlgWiGg_8=w1280-h850-no
 
ช่างภาพสายคอนเสิร์ต รับถ่ายภาพคอนเสิร์ต งานแสดง อีเวนต์ เพรสคอน
 
https://lh3.googleusercontent.com/5-EG2ICnkRPTQIViH-HmDMv8RcJAs5SkYufl9sVqFBCo6nKCWbD7ihOkNINtqwDDGmDoMCaBzh3yYXBgpH-gMc5zyxjrcFlWmrwJYN8P7Dn0KVcWd_flYtnw8UyaZSRSGn_1d9PmihSN9pRI0WaWeADQJO_t0JQJ3VqMiqnhq3YNfFskPBha9srKjj-2WRYjtEmTxh20hz3587ceantmqzbKl2nF8Nq_Nh_Y7fU7yj8daCNqj9E6u6btJFoGmTdod-HeSr4fUE8gZDzedzOnoeOrO7qHyjqoks46F5F0aTYqd2-s3TugpLbtOQTRa-DyDFXKcKOMUTpF-Oo_VV_OBM9KTaXESKjEWhPjrFq5_8CxuA7mdltTwj1H3-_KRxibmaPpP1EmJml3DgVbnSqgftlhxiaxO5tQaEv4G8HDkx-lneDCctbFSp_tne8IdWF4hq2zz8tXxQcA4M5bDajA5qfsfmcUcIAgXQMgkj4lm_6T_X0Z5DVJy6Uc-cDAyXWd9b0NVT6uGVYHJHLMtRnHb3C_826V7KNhZwx5i7Gldhb0hHZVHh28SS-FeBtrl-SHqqNmhEYBOe_J7QWSGbqUZ8vEqJPREXFO528AHcZ2pkQ=w1280-h850-no
 
ช่างภาพสายคอนเสิร์ต รับถ่ายภาพคอนเสิร์ต งานแสดง อีเวนต์ เพรสคอน
 
https://lh3.googleusercontent.com/goH5p4QT4Iy1Fjwj0Q4-taNh4lo01-rruhUQoow9VZ2fvAUzh4LDe4BGBLwOR7KZVhA4l3eoCllNJMR5tkJRncQaqlPWfK_YA2zCt4F13BHJ3EAS8Zad8uWY_-ujjSHdslfrNMzD_7GOnE5DjarrJjRVTOPa6_aZqalsU1TINJd5zHmtWCLq6Bw1s0HWd7AyPWjzNvW6ki7355eBlF6Y0xTRCIV2x3lo428onWKQyr_1SQymyA42WikA5xvqFLdP2Aotu2uFw7IiqALpz1w4RlMLnaAxJakq4z0Wo9cK6hX84tPsaFIJUqB6NNC_dA_PG5Fa_A5juJdHMwc2Owg5-gmnj-VTt4luClvH2VhbTKp_sSQn6MTC3U1HbO8NuJAkSQhIq2FjNNySkO-0oRBM_ty8DRL1xcsf9GDphaYDcWpgXwJvN2_JSGYVPR8n8OwclS_IYroyKRJ1Kt5aLNTyBZTbm6MrdeG5hkYMhRri80QWmNZSe6fXYFm-xgqOWkgfIqIUceOD_Ggzn4VEbmg_dakVqO86buVPxXjzLXzptI-PtO-SlPdkcucXOuV4pR47rrzccLFM7z1WYLIv1AgxljPdxyX-IxfDCl4uW9f77jw=w1280-h850-no
 
ช่างภาพสายคอนเสิร์ต รับถ่ายภาพคอนเสิร์ต งานแสดง อีเวนต์ เพรสคอน
 
https://lh3.googleusercontent.com/jdcUAHpbV1FLQJ67TCMW6e2S2JavwAX5AKnhlYXpntNObUbm3HhrV1VuJgooUeas3P2N2lupnc4hT3p0SR7T6FFb26xgfyG5brMqi3e-tmLyJggQVgQejuO5a_iW40a2hVCzVBs3N_FeB0u1B1xNIaowAtn6-FCUs9Scbk9p9wk4IIjpjNaGoGgZNh-NPG-cwFp_vVgxvARXZkdAo64Gl6sDW1svuEIxU8L_LP1tTpm6iBXtoV4Gqy3Bxc3zuepTCSQ8E0HYWFyM2HNm_CmjudorHL5uopXhzF2g7r0IRQSrQ_Bi6tk2CMIwFIRSdhkVkANYfEbThmbPKVb9UtSYAzen_UurJDVcuEMZBHaB9IT5fmxjLbooEDJHLOQxK7d7I3vS1t6FhWvUbcdOv9bYGLG-viuCZyf2FdCtEfiC0-hPBDrriS41YsCCcC9rF2BIFf7vo837aDTsPNDlpOIR_lC1lXv5szicrrsGof_IgIYileV_z70DJw2_IL9xAlE_0E1C-DdAO85jaUUUAnGzdkK4aa2sKEHl5X14GMD1AY503LcXinUN4SidmDVJ0LDBKMvLZWuH-qZ5mMks9Te7nQfW5Lj06qNjnxktKwWFW5U=w1280-h850-no
 
ช่างภาพสายคอนเสิร์ต รับถ่ายภาพคอนเสิร์ต งานแสดง อีเวนต์ เพรสคอน
 
https://lh3.googleusercontent.com/nBs7Ktw9a3-IU8ZOH7rMf9ZTS4gG6xspLdvV4cpz7R0sdjqOsnx9A9soRBoxzWqpbuWj8oXSd03O5hUfch9DB7tBZ_ybqaOJXVSIxpFyztiG5XclfHXm1mXwH9yEAEFT-0dOq0iKVZ_iurwDoZHlE4Pko2H_jzcbkxhll5hdrobsYICKo2T7aq3zyK3BqWmdnSr6n_YyMIxoFE87RXVQnaK9prvPs75754HXi8qaG_CM6gOn-nbH-3m3HlmYoRr_WXoxnZdNK362q0dVXQSFKWPXsixYtrKjP5K46GMhoQjNdp3mHlt8a_QiHsuyX_dZ20VU3s5aO-1mwfhzDBEo4R5UoLzGd6Qf1pJlPGcbgoOLRPV67Mlbdy3aYDKZRuNL6v6dGYiLSiYzCx_vwffw-EatF_2cVQwiBYQKdgiYyg09raibbrIgQMnctoFsFkAC6Fo_6dF1qOCQFuTmd_iqwDHCxiRFQ3V0-njgt8mYISoPTUljamvmif9NlhLbe6Z73Ac7BzlmlW0OPVf2Jgy-rRyBXAeUvb24JOGPF3eczV6IMiWLjdot6GWzIWH4GC1OvG8Gm40tFtqSeRRRuA_NApuwjGPo0wSMcA6jpnqAlq0=w1280-h850-no
 
ช่างภาพสายคอนเสิร์ต รับถ่ายภาพคอนเสิร์ต งานแสดง อีเวนต์ เพรสคอน
 
https://lh3.googleusercontent.com/QLeLdR7bWIxCBmTZclbcxK9iIYh6XRciBBMmVEXLSQtCw1bKPd8m-PRjU38qQq5-ScbwcCF3fg_zlTtXRyxe4PimU2Ek3YPvV2HyKGn_cNW6nrjHIp1jLHDR7-sKfZjPIiCtCzfTghYM9qJ-UJUIl8bRPekoW3gnVdfLHqmtJE-Vm3EtDitimdJh154SipNh2OgkrRWhPEZ37h2TBmuOt8bpSJX12MLZEbKGhuyWXWXIB7SsrkrP3F4aoqDS6l9C1omrzbxa5xOQPsV4CHt2lHu38mptPrF8y-YyCoNQrt00CUvL23DmUpOdy_yOzKh3uTRHXnp5Y4l3bkWHzLzxgTR-1YDmcxzHXI4h-NiOA_gCoOISPyUn5AtQ6wWYHzW6cG-M-_jn8Dr49rh2W4ISBP0ZAEAF7ITRxpmM7EG0n_292dFIAZNiEnDwe5leYHtkJwmPoekqo_lE8oM4pzsdL_ouKmUy-mAoflLCLdeoiIHzYlaHAmp8haZLA0PLbFWJuJrp9xRis_GEMRhcH0AIA1TKRg0Cs6WiXNmjW21_H22WxdfkG9IrslwQdPlzfd70ZTW8NFljj0LpMNK2xFBl5TzCTpUgaqOwbWZxXPN1qbA=w1280-h850-no
 

ช่างภาพสายคอนเสิร์ต รับถ่ายภาพคอนเสิร์ต งานแสดง อีเวนต์ เพรสคอน

 
https://lh3.googleusercontent.com/W8ruc3MlsddYKI_dS58oZcF7Y_TIfvt6R4vVs3c334OmSnTHn9ZIo3VHxk1gQl1ubYpNKvp1CNNmF-a6hsbgQDeg6zxf31aKIzK2LFzHCFXZ9KaS5tyYDbrO3Lymy_vhjl3vOl7jxQaTvAiX0Gosrx2NPSMLnTG6_xkIMISxa2Sqk1HOFH6LXNUVFVK0k5HTyZL_iCCO-mE7yntLvs4ATGdksynKfZ16tGuYA7oJhJgwxOG3YF1QkkH8tgr0RDlb_Dt5HGuU5brpNbA-uu7G-Mp1bVmltymCsnU_AMYIEoJXPPrZMlrqhXzL5tZ-7I4kVct6jh5Tjw_hv57AUzeBQ5yEJNI6vUaBoCdwTFeBNamgASW9vNif1cY6UmnVka_Leithsq75V5WTzyI-xhn9rARzTMDTmJG3WlR0mWAt9RH0lDhmbXKhbI0NVQ631Zg4OHcM57HLlQohF98x_h3pNiEdYaV9B5cQ28-wuERKv_hGMfZvghmin4nNDAz-QFMh7-gAYzmxpB-ZFFvA6rX_E5mvlUORu5v5qkEcr03geV6gCwdC-7PMk3isNPN9tQ5n9Ldjo0CUEOC5QjQT9KeX1zbei7oBdxlDvNlGtVa0VWk=w1280-h850-no
 
ช่างภาพสายคอนเสิร์ต รับถ่ายภาพคอนเสิร์ต งานแสดง อีเวนต์ เพรสคอน
 
https://lh3.googleusercontent.com/zentSrH53h441m7WgYNtNYbXL1m2pXG_neAKgyKF7eAEkg5x2Hbm-sQz-6AeZ5P9Ou1Qnry8Atc5lgfDSzjYlF3iaE-5tsNpW8F7ts-GcVDntfIRfzrYs0xj7US2Gavgt8dEY45_A0tBPFEQ4zer7QZ29rt4WAxUGT59Y9cKjwjXtZZQBdNrI2i2ZECf1Li6kBdD4M90N0U4MWym7q0GuKsQa1HxzyCnK_-dWUnnaIBnGaNh6JrlAA9ekYPtwmP9UMi8Y2NThGd9Ho4rHgGqDp3jlPb6pPQ0TRWNGl0Bp27kTv2p8yU-0loZCEYDPLrL2E_Fhz0q4H64AbTmnMe5CEJ5TVZbbGduY6GSIlX4PIkD_tx93yCBe-amO5wUzc9GrPdA1T67rxMyfJOA8_X6ime49l-QYSOkAMhKOTh3cHGUEMrWtsO1hEvCOhm-DBKQXfz8aLTLUeWfYxYWAkyWJABAKAC2wPRzuOJaDZFw8kloabBeQMQUkxhjiWimWh8nwodNjSfGq-_dzTFbQtVncOHvtXOjft8fZkEzpOpXKRyCsJ9TqyHjVPtNeSi00d8hUcTrZYuMSTLH3mXB16H9EMwjQWlus_BSM1qVaiS1w2w=w1280-h850-no
 
ช่างภาพสายคอนเสิร์ต รับถ่ายภาพคอนเสิร์ต งานแสดง อีเวนต์ เพรสคอน
 
https://lh3.googleusercontent.com/nEIkODDs-rKA6rd-sQUg54h6Wd1SwnPEiqnZVPKygQCsXEjb9ruHC901NeCuDqbYbr6u37aLD8QcvJ1oIUopRHIb6vE9zA4R4rl_Yy6wqUgzvHjg_DvejzEBnYdfBGApwrrxdAdPXEdLXiBOekxyJp3u-7gugrYRRpcoA7GC6gVWkK1yNJ88aWi64xKb0dK9hjUtlSJfcGaTCPrFivLSZzrXOii_g8O39UtB0xG9vayXzYlXJKZC_9by-YeZrm9LU2xv1WTh81vI9E6THz_l8wgkUU9TG5LmdxdkqX7ALuwCgG_8KTLEEuKpyZl1BUC8cbLjpLgwu1siAbQkS8OEETJp4b_gzWN7pALFcQ38XUaYnVxXSQKYQ50fTTpaKToT9KOLqKbn6WhBeiONgNEhpr421WPrRdAFwkjNYSqnBz6nF8jphCVAstGdaTflncxYhJ3A1T_1oEJ9sJJhdf-Eg2_j8UBu7TkwrpV18JaT-zed4TBP-JfL7ozBxkfGrd-BuoMSDfEc-0dLavLMskIVJ5ZS5gI45waw5IN3lP2hOZhHKm14-e92MtMXWf2JPPRzElDeIMY4RQIt0J1tM7R-eFPBJpoFWqH-x2ncKsyOMCM=w1280-h850-no
 
ช่างภาพสายคอนเสิร์ต รับถ่ายภาพคอนเสิร์ต งานแสดง อีเวนต์ เพรสคอน
 
https://lh3.googleusercontent.com/V0thdikKLpJ7uIO6Qia74_KzhGl8mcIKP5c9dj0WbtpPrR01clmsxoqGlS2qXmLfwmMF-9gacKGlybfNVW6U4nlyLbuczUZdo0DBOTgSloiSXE2fotfIPxks-2ACfmqDanadlfHkO1F25oMeYG1c0figyg-oHD7zOWvBRR2Xa5o_43rJLgwNLbWfe7oZwHPWDwZQOtZkj04QLgkEkSu3XtLcSgeZDb_8mUb6VXQHF6hoQu7c0ZShA6vqIWr6JByOf7kaxOguTlg3Gd3P3YhCEgPQ4B8W5NG5fQ09k0egFc4Yb12qno1ueYphCghfYJJc8QCfgeQ0xYBSbstbLj-Z4DBC-A1SmYDWhnix8Y8XFiNgDfcJaVwnFlWBXUu0_wcy0yyt-OUWsOFkllPedoAHRDO6o4H1womEepST3LsVf6pZw7R7VBxZFAIBmmcW5cvP0nHPy82MBnjz96uGSWEOHfrQcYLoH1Vln68X3uRYM0H_O92Vt98Bn8n2dWGqI3tVvj5TPBVKXy79N7-XgqikUDiPR6QDWdx09hOH91atg0z5J8KvaC5igN_mPgC_VhEGnwDfSJqZQlV0i7Seh0snsoY8Xs2mvdptvuFC2lUidSU=w1280-h850-no
 
ช่างภาพสายคอนเสิร์ต รับถ่ายภาพคอนเสิร์ต งานแสดง อีเวนต์ เพรสคอน
 
https://lh3.googleusercontent.com/WomnCJQDedG_Uyn9MpbqFNSBqhvedI-IY50KRGHb4ZEbvcUW7j5TPE1OrfMVb0PlXxmydp8bfAbn9ism74CCnchfnvIN3ryCCFiEQE7ZvMbSvH8SJ1tiFRq_GeuAUKWuPiq3lG101m7Qu0IO2o3p40Yx61m0hbTSv9AdqWKPusXT7tNhRv76OrRa_QK3tvAn5lG4p6NtAYiF63wUq3WW3VOlhq_jaol1ZevOO0AHPif4IN1TTaNkqNjb7ySyQHBi6ym2pykra9kPCQwuzCMn3wkwsdoSlF9RU9yFOGx4bNvYWeiJknMVSwKk5J7cELgvTu6F1FBFKJZO86tZhxRS3DEXS32sOJc21eFeiQN12RcYi00ha4A51Eq-JMW3e46cXc-iGSvKVc5gNI1Tct0nADsAQSvwCMbaccoPhAeJORN3Unpj7UCAoCdg-jS3u-YPlLjSM0Dyp5j0uez9Az1V5ZQzrGt0YagnlSk3C-6Bw61dBfmRxrk7w5gDRBfIt5pUsdoa2nJPG4quPJAG2jjxLcQXd5VmtVPElkddTaUj8rUR57PkjeWzClCj1krUoJdPZJovIcYY_68i5WWkmumLsxZSX4KZhrixigv8YA1-Ug8=w1280-h850-noแสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ

ช่างภาพสายคอนเสิร์ต รับถ่ายภาพคอนเสิร์ต Takahashi Ai
สถานที่ รับถ่ายภาพคอนเสิร์ต
โพสต์เมื่อ วันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2559
เวลา 10:57
เข้าชม 842 ครั้ง
การอนุญาต สาธารณะ
Short Url http://a.thaimultiply.com/YPQMR6