ช่างภาพ ตากล้อง รับถ่ายภาพ บริการถ่ายภาพ Line MM.Terazzii Tel.0861832451


รวมผลงานถ่ายภาพคอสเพลย์ทั้งหมด
น้องๆคนไหน กำลังมองหาช่างภาพติดต่อได้ครับ
 
 
 
ถ่ายภาพคอสเพลย์ 2 คาแรคเตอร์ คือ Misaki Mei และ Yukari Sakuragi
ซึ่งตามเนื้อเรื่องจะเป็นแนวมืดหม่นสักหน่อย มาดูกันครับว่าจะมืดได้ขนาดไหน
 
Another#Cosplay#
G'pink as Misaki Mei 
G'pink as Misaki Fujioka 
Meiko as Yukari Sakuragi
 

รับถ่ายภาพคอสเพลย์

【Line】MM.Terazzii
【Tel Whatsapp】 086-1832451 (เต)
【Email】 MaTeRaZZiiMM@gmail.com
 
 
https://lh3.googleusercontent.com/UaS3vfMPwRB1Yu0LbnZFlBmLN2sIIpRLhTw5BS3-FXSYNm8zC4Z_3L8c_KccsnyDe7KeNyyEyFTxFUAGmJEIeYBofN0xY995PrAqUtS0gwpgiKCYCSxQwIq7EY87xptc2rgFMPcZxa0wV4Rrjppu8pidLlbPQPAxPWPIxEhNua76NG2TJ4lawTFYs5MbUQLeoEwJemu3gokSJieYglmpCXcx8v1MJn-UnMCASX1Xcxp7JdO6NDJtoPHNworb2YdwjSrhA6-Q7ynCJEFRanpuG5PE3b3k_sUtKr45dS1PmhFwg-r4DoUbkpo4MRUQreIV5_Z3CRR4A6-bpBUPTIuAWAV_ElFmFWZ1-npHbW-CMCgft5ML8juAVXQky42ld8PcLuxlKmUE_sGk3sMOU8RLKqkkosN0dHcLu_KkArLEcokrfXscGwa_ndRk9oLtX1ErSKMaHrell57b0UwlnOHDvIK0x3jzFHKY2qm_xq765DxAku4yRCTx0YFhCxP8ldXESLHrzGxbWeuj_mTWgzh8u8FbcQlmhGt6cP6H-9TxFMok186nWEbfCIGN2bj8stImugeQaM6-XBnxleRsWi82lYyGUoRrOs93u_ItdCnCaIs=w1280-h848-no
 
https://lh3.googleusercontent.com/0hWuGtDJAN3J2dXKvUS14idNwoqhgT3-Wihr3fHHlSKWNzrGoTy3CVIzH6FT3gQVbWIZS0vlvv7fThxWT3HIiAx21UqnWlHdGN9SdNhuKbNuF7uwTu6Smqww4vM3GpVmge2UchXaSYL2q8R6sZ0TGkrNgLeJ2olDS4u46eVpkBEPHDuh8AWhI5mRIUwhFpucsCatJdU4nrrEOplcqMy1K8lTGyKSZe8gyZCjF3sMilD4mDdfJ3co_adfZReLPizbVtpFG8xNCCOFMNSp4HvUM93F6VBnxanLaV7laa4g6eu_yS2m9o2UdjQYygzKUJ3GeKB8M7rsTkfmRRMPmLP5_aHnXMrLPmASfde7uzDfH99GH6n4S227Z5LN1AndPaxLtAwZ-t5fklDC_UcquRKvKZcdX1qZadFMNwan2iape5XcudWd9JNWnmlYTK8Z2EhyIbaczTQHQg1bu0seJqOYpEJ1JBSgvaWdaNBplEYhhlRurFGq5w3T708_xPTfnO45ttp7uOq6ennFWLtGCXW077oWdsa9fiWQAqgxA-yBqOD51p2EH9V870FLTayRFRoQDs6HlgkO0FXiZvl0o9A89KC9AeH6KdkIROLhJHA4SVQ=w1280-h848-no
 
https://lh3.googleusercontent.com/n2L3IDDzANuXvsiIQce75SGRDKAylD7Dvv_1Yqhm9HF8X1oa0GOO_yBOzIhge2HNQ1AVBGBrX1relgiqzk9kMAAAPySpLCHFsa6VDin6yb4Qs9cWN8MCB_Z0cAPDCishfs37cs533JRjF3eCwGN1L_dbSXdiqq3mpUbIfCkWhGHwAGRmHuhGVIiBC63ZGt9igU0O_cI-kA5fg7XrqM-VnxXnN092IwVPrgzsoKixeVv0wcas41eJtLy2bdcuOY8QE7EK4Ti_SyYH7IbTyuyHR8LEBijNk6eIYLNvx_V3MFbm_VMzeRLe-1dlv_zHI_cZ1V_1ic_EktmmkQL8VcBoSICEwjO2QCFWzczVkhNfhs1XYuGTOkXorfLEyVVjp06KARtVrC9HeKEXny6V2ieNKS7F8X3mAJpGJKf1HTMZznXuzS4RiokT6d0vz4UtZiWuw2RsS_TS37swBSQEYgyO_WOas5nqwPzFP_U1GVTPFMnyVADR_zU6lhh6S7w85FehaXTbBglG5jQmTfBoX4ZqlnxfozCKhk77hPtNKAtTGlGqHCZmFofZpTeBLR-SbrDx0k0RQrAKvx3GtcClWCkG6Vr9tzTnfLf5yAl7v1c0E-8=w1280-h847-no
 
https://lh3.googleusercontent.com/uAKfA7Bis04ZA7Rn2Io17UXxba9HTpnA0I33dCrjjgzImjuK-iRMAhzk4LwjdRiQenXZDxFoL0iflz9u7IaeF4YS7QiizyVGliOJndv0f9lBE6O4nhohVz-GOhRzyQ0ViXB29q8RSYfcZehhSSrZcKzNNtPz0XGAS5mMFPgnh4-QIN5EV3WUWnJAs31-aq5fijiEH0c8i6B8dKiNRCzWgPEGUo_BlIcJRq3uV34pPHV-_p88DGGPohRTqF5I79iU6F_bxmqwB58wmiYnk0Ic6QGSuXFd-QfyFGLFnwVz9f_9lWhohZXaOXeElZkg6b5Jr-dk4JM657R8ijiQmwICpWXBne2Q3L9HpZPu6bx70A9inNFgpjI-5OT43oVF3fR88l-Kk-rPc470gmhdWCxR8jDrONmzA5JL76YmbauxQj3DO1jFA8mAG6zpvi3SGSMw6bPTNbvOxADqeIcCtdWTXlHufvhjKoJInieLbkR7y-uD1vb-kXV3mIoKa1I1Q5I8fwxvezQ3xkGFb9rZ3B7Ku-0YXHUFnG7QpmK52IrcSbcwvdP3BrYFdaH4RO-1jIvA0BBXPcXcDoIgyzdTPEPZGYDjUpDpflPPVWGvpvvtPHk=w628-h947-no
 
https://lh3.googleusercontent.com/4LmaLnxEqSphwiKpr2UbGLT65Kq-I6C1SM5L9hqk9fK-NeSREJmMywcKdDWYgjmKL4yiTpbUGB-Le1R8Iq0iYLRQVypdjNB9pDIrbRZUSODirlXv2OHd9r7UJvKkrK4I9EoOHaMpR6lvXSsrDDFt1hV50XPGqujG8N2F2mS2SN9NwqdYSMg2WreEWpzlyjfAkDJlZ3_sjdyzQfNaro8qJNBNwnd-d94V0EDl6Kfi_36CtmWL5l4KAwp9t8wWtbBH8b-B-0Qrsk_YyjGWTkzWX1AvhCnwW3-nIoxeCljz0up0IDnprazra7uLBbS5fYWmNcM2RcLy08KvIMqIG8rSqr9Cc60PApEnEA2pjPGaZWVfq11FwFCOS5U4-RCf_BO7bnqa4VC9sbNc8hx1iTz0b6VqwtnFdE8a51etBCHQ5-pBFKtKN3Y0RANhFDOcL4q13yMQ7ZoLLWe-A2LbtBRdrDwVugctrmr4RYUgei0KdP7qQqp_cQ_ROjjRha-LdPgsmeJUN9MXk4n74b5qBrRjUgQ7HaDaGKRyCWesjZTO5DTQ07s8wAfvSTq2tcSxzWRl2N29usHOvKYTIBEKcScRu0dSsl7QJx1RqtBWfIYNWKg=w628-h947-no
 
https://lh3.googleusercontent.com/zFxpynm0gctb2iAom-nq4VYHbZTzeUxM1pS3Azr3Ienqa_HgxUPz9OWS9RJXP3STt-0DKajpcqDZCNfuYxiqetfLMgi7NE5SIi6ziFnbLWuXYf1tGpxed-EQECygnwn43Y2PrDgDe68BoBRrjP4gjKyMg8Ex8OWwMdgrtvY01ZrCdBbkPRdua_zFh1eA7xiuSvqNYm2gXkqUQt4A6btmHAjlFA3TYmZ15wcqyf7bF2zPMKkYN6EtD5eJetTQ8KCAftDmuMBEVQKLZli_QEolZQS1BSwOnn4RV-5hsHw5Qnls_6Zblz9TCsn4trT-sZ4bKe3911K-vjgcBHxL2mNON3xWiKDGWBmnz1fWp2xMjavkH50IfoNJL9WbOjdVtPetFriSMW4Dh1GHuabhV8iAFysj_fMoBbRX9FdeKFTJhWUagUiLpabsaPUyFs9JJaUoe4d7u1h6QOmWYD5Z7-sD1pd4CBehIeTutd_nk6mST3QS361axtnyNEj4QhV3UYvXSWxzpPTvYQRqI15rbF8ljSxbNBBuGnWPxSEuMLbPg1GaDi1qiPh-gbM3jO63tCna0pxhSGABaa336l7-UmDmKYmrKF4ksOcRDnskBxKRAEI=w628-h947-no
 
https://lh3.googleusercontent.com/aV1CMcMykg4cSslGV0XnusLPHAD0qUsG8HnZq9aj62FdwWvd8Ea1RpdQTod8qBbQ1M-vtK-GPwTWyp2_9dc3LTMsoBYt2R-HCp2vmZvaLVcd-ePTheKGZEtwfW8bblPUSUfE6dEn-fUrxzfrY6gwuAsCXS_cukhDvFkBDfV1g-xoLwax01g6zS4Ft55FZRVh8Ink0gmIRs8Vgi9uqCFUkKywMtRmrZmOXZ3vXkgQqDIS3dMRQdtbdRXaKKIa1XM3FskmnYRj5BvZmpQS6GV_BjH7BLfUhzTAH1OGBRQNdRQtWjzNGQdVsBsT5haKV_nC5pdKYGMaKZJ8pKSslV3EZt2ceYy9ImhXFbDoREFGSqvmlkJhXBxb1RZbXcNOe2qp31ciwrlKIqvTMgjnWbN2PoBXtX_a_X-3k6-2xbdQ5yjyN-TsOJqry9abbATpA1tPMmz8q0awuQ_USU-jQi8TGezkwOSA8XQanCAbqE1ldm8AleBlFL3_favNnFJ6XTqK-_F8V7SCKzdFyMgYTB3UKVZ63J3OHPKrKeqUPKHuL_zDZOXsZLNbY_qscU1i8gTJvM1aQvCx71enAiY_2OwOcE_VUk19RwnA5ItQj27S_eg=w1280-h848-no
 
https://lh3.googleusercontent.com/4ylzXj-CW4wEQNuvtkheWkf_cTLHsBaxpZbQbAEC8V87_6DEQaT6KMQY4SBemkBuQzIpdy6G4Vv41LG138kSJAHuKAOWsvJ_0w3Vgp9444XfGQNbISZd7ElFQLXA9kSk3ocRQrrDQiUisXz0C3zBCA7h9DSW3H5AIJmFNiNhKdknNIGSrT2yyalSIq6IKk51EZV4XqrmK8S61DB9RCAAmlV7k3t8tzqjl4hv81XPtqUP-EPwiNKd6arBSS8V7wIcPNBsAPG-7jnE0qmWDF1Aq_mgAU1Anvm1mo1UWFN1FyE7WBy05d1xU_KEAsLp7zLCg4JtSryVnCsWAcG0MEahGxbwCivx0kjhgqJ0DinddTx-wNXlnuHipT37i8CYqlEdE1sEHJIJJKsJOZKaLZw0fkC4QXuV3z8OfKulgBWgkVXO48-llBdcWv_OkDTyqrZr_cTnA8WligjMmg1Efs6j3BA_ci802aAY6YKun6uZQz0PEgSJvaErDYoHhhYZ0u5FBqmtBWdjMxyMBQ-U-ozl9LjxFE4-JNyHC__ma-Ro8x0cURZCfsBH69FK27lssDM7JmLj8eRUWi5S_1A4-z0p2wprf4J3VxtDyVBtwiibFtY=w1430-h947-no
 แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ

หาช่างภาพตากล้อง รับถ่ายภาพ คอสเพลย์ Event Private Cosplay
โพสต์เมื่อ วันเสาร์ ที่ 23 เมษายน 2559
เวลา 21:43
เข้าชม 1,434 ครั้ง
การอนุญาต สาธารณะ
Short Url http://a.thaimultiply.com/StObhD