• ถ่าย EVENT NVidia
    23  
    1 มิ.ย. 56 | 06:07